StandAUT missie
StandAUT VZW Logo

EVERYONE WAS BORN TO STAND AUT!

StandAUT is een VZW die het recht op spelen voor kinderen, jonger dan twaalf jaar, met een ontwikkelings- of gedragsproblematiek, wil garanderen.

 CONTACT

 info@standaut.be

 +32 468 14 86 07

 Facebook: StandautVZW

StandWHAT?

StandAUT is een VZW die het recht op spelen voor kinderen, jonger dan twaalf jaar, met een ontwikkelings- of gedragsproblematiek wil garanderen. Everyone was born to stand out, niet waar? AUT verwijst naar de autismespectrumstoornis, maar we willen ons zeker niet verengen tot één bepaalde doelgroep. We willen voornamelijk een klankbord en veilige plaats zijn voor elk kind dat om welbepaalde redenen niet de kans krijg om zijn of haar creativiteit te uiten, op een manier dat voor hem of haar goed en bevredigend aanvoelt.

 

StandAUT als reactie op een actuele nood in de samenleving

Zowel kinderen, ouderen, mannen als vrouwen, voelen de druk om in onze hedendaagse maatschappij te voldoen aan heersende standaarden en een plekje te bemachtigen in de samenleving. Kortom, we leven in een wereld die we niet kunnen beheersen en waaraan we ons dienen aan te passen. Dit aanpassingsvermogen is echter niet voor iedereen even evident. We illustreren dit aan de hand van het levensverhaal van Noa, de negenjarige pionier en inspiratiebron die geleid heeft tot het ontstaan van StandAUT.

 

Noa is van jongs af aan gepassioneerd door alles wat met zang en dans te maken heeft. Elk K3-liedje of ander Studio100-fenomeen brult ze luidkeels mee, waarbij ze een performance geeft zoals een echte DIVA dat hoort te doen. Op zesjarige leeftijd werd haar wereld en die van haar ouders echter even op z’n kop gezet: Ze werd gediagnostiseerd met de autismespectrumstoornis, gecombineerd met DCD en ADHD. Hoewel dit nooit haar passie voor zang en dans heeft beïnvloed, merkten haar ouders wel op dat Noa moeilijk aansluiting vond in grote dansgroepen. Dit zorgde ervoor dat ze gefrustreerd thuis kwam omdat ze zich voortdurend diende te concentreren, maar dit voor haar o zo moeilijk was. Haar ouders zochten naar gepaste alternatieven, maar deze zoektocht was tevergeefs. Hoe kon het toch zijn dat in een moderne, hedendaagse samenleving een kind niet de mogelijkheid kreeg om haar talent te ontwikkelen? Gewoonweg, omdat de alternatieven voor kinderen zo schaars zijn?

 

Wanneer professionele expertise en ervaringsdeskundigheid samenkomen

De moeder van Noa bleef niet bij de pakken neerzitten en wilde actie ondernemen. Ze broedde op het idee om workshops en activiteiten te organiseren die volledig op maat zijn van kinderen met de autismespectrumstoornis of andere gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Ze vroeg haar broer en nonkel van Noa, met een achtergrond als sociaal werker, om hulp en al snel werd het idee om een VZW op te richten geboren! Ook de vader, grootvader en tantes van Noa werden betrokken, waarna StandAUT officieel een feit was.

 

Hoewel we als familiebedrijfje kunnen aanzien worden, is StandAUT voornamelijk een organisatieconstructie waar professionele expertise en ervaringsdeskundigheid elkaar ontmoeten. Deze unieke combinatie van kennis proberen we dan ook te vertalen naar onze

organisatiecultuur, waarden en normen, missie en visie, workshops en activiteiten.

 

Geografische spreiding en bottom-up benadering

We organiseren op tweewekelijkse basis verschillende workshops binnen het Waasland. Momenteel hebben we zang, koken, clip- en choreodans opgenomen in ons aanbod, maar naar de toekomst toe kan dit steeds wijzigen. We zijn een organisatie die bottom-up werkt, hetgeen impliceert dat we anticiperen op de wensen die onze participanten hebben en dus voortdurend vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

 

Tijdens het seizoen 2019-2020 gaan de workshops door in JOC De Nartist in Temse, maar we hebben wel de intentie om ons geografisch te verspreiden doorheen het Waasland, in gemeentes en steden, zoals Kruibeke, Sint-Niklaas, Beveren etc.

 

Missie

StandAUT wil als sociaal inclusieve VZW het recht op creativiteit voor kinderen jonger dan twaalf jaar, met een ontwikkelings- of gedragsproblematiek garanderen. Vertrekkend vanuit professionele expertise en ervaringsdeskundigheid, biedt onze organisatie creatieve workshops en activiteiten aan, in een veilige omgeving, aan kinderen die om welbepaalde redenen niet de kans krijgen om hun creativiteit te uiten, op een manier dat voor hen goed en bevredigend aanvoelt.


HET TEAM

Wij stellen ons graag aan jou voor. Lees onze 'wie zijn we?' pagina door hier te klikken.

Copyright StandAUT 2020 ©  All Rights Reserved

CONTACT

STANDAUT

Lamperstraat 6

9150 Bazel (Kruibeke)

SOCIALE MEDIA

StandAUT VZW Logo